Τιμοκατάλογος

Από 1/5 έως 30/6
Από 1/9 έως 30/9

Υπηρεσία Τιμή
Διανυκτέρευση ενηλίκου 6.5€
Διανυκτέρευση παιδίου 4.5€
Αυτοκίνητο 4.5€
Τροχόσπιτο 7€
Τροχοσκηνή 6.5€
Αυτοκινούμενο τροχόσπιτο 7.5€
Σκηνή μικρή 6€
Σκηνή μεγάλη 7€
Μοτοσικλέτα 2€
Ηλεκτρικό ρεύμα 5.5€

Από 1/7 έως 31/8

Υπηρεσία Τιμή
Διανυκτέρευση ενηλίκου 7€
Διανυκτέρευση παιδίου 5€
Αυτοκίνητο 5€
Τροχόσπιτο 7.5€
Τροχοσκηνή 7€
Αυτοκινούμενο τροχόσπιτο 8€
Σκηνή μικρή 6.5€
Σκηνή μεγάλη 7.5€
Μοτοσικλέτα 2.5€
Ηλεκτρικό ρεύμα 5.5€
info@atwa.gr